TUDNIVALÓK

KRÉTA E-ügyintézés

Tisztelt Szülők!

A 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól értelmében az állampolgároknak biztosítani kell az elektronikus ügyintézés lehetőségét. Ezért a KRÉTA fejlesztői az idei tanévben Köznevelési Elektronikus Ügyintézési Rendszert dolgoznak ki. Iskolánkat felkérték ennek a pilot elektronikus ügyintézési rendszernek a tesztelésére. Feladatunk a rendszer olyan szintre fejlesztésének segítése, hogy 2019. szeptembertől minden köznevelési intézményben bevezetésre kerülhessen. Ezen tesztelési folyamatban kérjük az Önök segítségét is.

2018. november 5-től a gondviselői felületén egy új menüpont jelenik meg: e-ügyintézés. Ettől az időponttól az alábbi feladatokat lehet új rendszerben intézni:

·         tanulói mulasztás igazolására szolgáló gondviselői igazolás

·         osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelem

·         külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentése

·         magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése

·         vendégtanulói jogviszony bejelentése

·         kiiratkozás

·         igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása

·         tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása

·         bizonyítványmásodlat igénylése

·         személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése

A program használatával kapcsolatban a mellékelt dokumentum és az alábbi link nyújt Önöknek bővebb tájékoztatást.

>>KRÉTA Tudásbázis<<