Németh László a 20. századi szellemi élet egyik legnagyobb hatású alakja, iskolánk, az akkori Medve utcai polgári tanulója, később iskolaorvosa és egészségtantanára. Minden évben megemlékezünk e nagyhatású író és gondolkodó születésnapjáról, amely április 18.

Németh László sokféle műfajban alkotott, mint regény, dráma, esszé, önéletrajz, vers, kritika, elbeszélés és műfordítás. 1925-ben megnyerte a Nyugat novellaíró pályázatát Horváthné meghal c. művével. Esszéi a Napkeletben, a Protestáns Szemlében és a Nyugatban jelentek meg. 1932-ben szakított a Nyugattal, és Tanú címmel lapot indított, melyet maga szerkesztett és írt 1932 és 36 között. A folyóirat esszéiben korunk irodalmát és tudományát mutatta be, és a maga reformeszméit hirdette. Az irodalomnak fontos, közösséget összetartó szerepet szánt. Az volt a célja, hogy az erkölcsileg és szellemileg kiemelkedő egyéniségek teremtsék meg a maguk „szigetét”, és legalább „egy foltnyi különb életet” próbáljanak létrehozni.
Németh László hamar a pedagóguspálya vonzásába került. 1926-ban iskolaorvosi és egészségtanári állást vállalt a budai Toldy Ferenc Reálgimnáziumban, 1928 szeptemberétől a zuglói Egressy úti polgári iskolaorvosa lett, majd 1931 szeptemberétől a Vízivárosba, abba a Medve utcai iskolába helyezték, ahova 1907-től elemistaként beiratkozott.
Németh László éveken át volt budapesti polgárik iskolaorvosa és egészségtantanára. Munkássága során a tanórák mellett az évente ismétlődő orvosi vizsgálatokon is megismerhette tanítványait. Milyennek látta őket?
„Ha szobrász lettem volna, úgy faragtam volna ki, ahogy most közel 20 év múltán is látom: az orrtól elkívánkozó cipőtalp, a kinőtt, rövidnadrágos ruhában most bontakozó férfitest, a kócos haj alatt előreszegett homlok, eleven tekintet…”
Legjelentősebb iskolaorvosként jegyzett írása, A Medve utcai polgári 1937-ben jelent meg az Iskola és Egészség c. szakmai folyóirat különszámaként. Benne így vall iskolánkról:
„Ez az öreg iskola (melybe egykor, mint budai elemista magam is jártam) nekem már évek óta nem csak otthonom, de kórházam is, melyben a másutt szerzett sebeket egyszerű proletárgyerekek leheletével gyógyítgatom.”
Iskolánk tanulói és tanárai mindent megtesznek azért, hogy Németh László szellemi és irodalmi örökségét továbbvigyék. Az iskola kapuján belépve megtekinthető Németh László életéről és munkásságáról összeállított emlékfal. Végzős diákjaink olvassák az Iszony c. regényét, vagy megismerkedhetnek valamelyik drámájával, például a Galileivel. Az olvasást kedvelők pedig elidőzhetnek megújult könyvtárunkban, amely Németh László nevét viseli.

(Forrás: Németh László: A Medve utcai polgári)