Tanári Csik-díj

Csik-díjban azok a kollégák részesülhetnek, akik 5 éve rendelkeznek aktív munkaviszonnyal intézményünkben, kiemelkedő szakmai munkát végeznek, példamutató emberi magatartást tanúsítanak. Pedagógiai tevékenységüket tanítványaink segítése jellemzi, sokat tesz sportoló tanulóinkért.

 

A 2019/2020-as tanévben alábbi kollégáink kapták meg a Csik-díjat:

“1990. szeptember 1-én lépte át a Bem utcai épület kapuját, akkor úgy tervezte, hogy egy évet tanít ebben az iskolában. 30 év lett belőle, és bízunk benne, hogy még folytatódik a történet.

Elkötelezett az iskola iránt, ahol szeretettel, végtelen türelemmel fordul a diákok felé. Tanári munkáját a magasra helyezett erkölcsi és szakmai mérce, és elsősorban a tanulók érdekei határozzák meg. Megszeretteti velük a biológiát, földrajzot, és sikeresen készíti fel az érdeklődő gyerekeket természettudományos versenyekre.

A környezetvédelem a szívügye, amit ő visz a vállán iskolai szinten is. Hatalmas lendülettel pörgeti fel az eseményeket, a diákokat is motiválva. Lelkesedésével, elhivatottságával, és a természet szeretetével bevonta a fiatal, és az új kollégákat is a munkába és a tantestület nagy részét sikerült meggyőznie a feladat fontosságáról. Faültetést szervezett az iskola udvarán, az ÖKO Iskola cím elnyeréséért dolgozik, sikeres pályázatokat készít, a szelektív hulladékgyűjtés megvalósításán munkálkodik.

Az új kollégákat bevezeti a biológia és földrajz tanítás rejtelmeibe. A természet és a sport iránt elkötelezett a magánéletében és az iskolában is. A 7.c sport tagozatos osztály osztályfőnöke. Megtanítja nekik összehangolni a tanulást a versenysporttal, egymás tiszteletét, megbecsülését, és segítését. Hitelesen képviseli a sportoló tanulók érdekeit, rendszeres kapcsolatot tart a szülőkkel és az edzőkkel. Személyes példamutatásával terelgeti kedvenceit az iskolai életben.

Munkatársi kapcsolatait is a jóindulat és a segítőkészség jellemzik. A távoktatás kihívásait gyorsan leküzdötte, és kihozta ebből a helyzetből a maximumot. Nyugodt, csendes, kiegyensúlyozott, a tanulók és a tantestület is szereti. Csik-díjban részesül: Dobó Andrea.”

 

“1992 óta tartozik Iskolánk pedagógus közösségébe. Kedves, közvetlen, személyiségével segíti a tanári közösség munkáját. Felsős munkaközösség vezetése után szakmai előrelépés volt számára, hogy három évvel ezelőtt a vezetőség bizalmat szavazott számára, és megbízta az alsó tagozat irányításával. Ennek köszönhetően mindennapi tevékenységével szervezi, és szakmai iránymutatással segíti általános iskolai, ezen belül is elsősorban az alsó tagozat munkáját. Az ő irányítása alatt került bevezetésre a nagy sikernek örvendő boldogság program is. Némettanárként jelenleg az alsó tagozaton a 2.b osztály németes kisdiákjait varázsolja el játékos, interaktív pedagógiai módszereivel. A jó hangulat, a felszabadult légkör, és persze nem utolsósorban az idegen nyelv megszerettetése érdekében nem ismer lehetetlent. Nevéhez köthetőek az ünnepségek tartalmi megszervezése, és esztétikai megvalósítása egyaránt. Iskolai ünnepségek előkészületei során dekorációs kreativitásával, ötletei felhasználásával egyedi megjelenést kölcsönzött a közösségi tereknek az aktuális eseményekre készülve. Az idei tanévben átvette a 7.a osztály osztályfőnöki munkáját, amihez nagy lelkesedéssel fogott neki. Kitartó, szeretetteljes pozitív hozzáállásával sikerült a gyerekeket mozgósítania, a szülőket maga mellé állítania. Közös szabadidős programok kitalálásával, megszervezésével, pl: mozi, színház, igazi közösséggé formálódtak, ez a javulás kihatott diákjai év végi tanulmányi eredményeire is. Elérte, hogy az osztályába járó diákok bizalommal forduljanak hozzá, legyen szó örömről, vagy az őket ért nehézségekről egyaránt. Ő fogja össze a segítő munkacsoportot, gyermekvédelmi felelősként rendszeresen részt vesz, és szakmailag segíti megbeszéléseiket. Kiemelkedő színvonalú pedagógiai munkájának, kiváló osztályfőnöki tevékenységének, és vezetői-helyettesi munkájában végzett színvonalas tevékenysége miatt Csik díjban részesítem Herczeghné Leitner Krisztinát!”

 

A 2018/2019-es tanévben alábbi kollégáink kapták meg a Csik-díjat:

 

“Nevelőtestületünk által leadott szavazatok alapján elismerésben részesítjük, azt a kollégánkat, aki 2002-ben csak úgy az utcáról téved be iskolánkba, majd tantestületünk tagjává vált. Azóta is hatalmas szívvel és odaadással végzi munkáját.

Kreatív mind tanórai, mind tanórán kívüli tevékenységeiben. Szívügye a közzösségépítés, mind a munkaközösségében, mind pedig a tantestületen belül. Minden iskolai rendezvényen aktívan részt vesz, megtalálja a feladatokat, ötleteivel hozzájárul a programok színvonalának emeléséhez. Neki köszönhetjük a karácsonyi érdekes, ötletdús vetélkedők kitalálását.

Jelenléte megnyugtató, motiváló, és egyfajta garanciát, biztonságot jelent arra nézve, hogy minden problémára van megoldás.

Munkaközösség-vezetővé való kinevezéséig töretlen lelkesedéssel szervezte a Diákönkormányzat kerületi rendezvényeit, az iskolai gyűléseket.

Nagy hangsúlyt fektet a szakmai munkájára. Spanyol nyelvből on-line tananyagot készített a diákok tanulásának megkönnyítése érdekében. Második idegennyelvként rendszeresen sikeres érettségire illetve nyelvvizsgára készíti fel tanítványait.

Nyitott, energikus személyiség, akihez a tanulók is és kollégák is bátran fordulhatnak és fordulnak is tanácsért.

Ő Kullmann-né Juhász Edit.”

 

“Következő díjazottunk 1998 óta tantestületünk tagja. Tanári munkáját a pontosság, következetesség és magas szakmai felkészültség jellemzi.

Az iskola pedagógiai programjában meghatározott célokat hitelesen képviseli a tanulók, a kollégák és a szülők felé egyaránt. A diákjai szeretik, tisztelik, pedig magasra helyezi számukra a mércét, mind a szakmai, mind pedig etikai elvárásait tekintve.

A gimnáziumi osztályfőnöki munkaközösség vezetőjeként mindig is nagy támasza volt az iskolavezetésnek, maximálisan irányította és összehangolta a tennivalókat. Nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a nevelőtestület egységesen járjon el az oktató-nevelő munkája során.

Évekig kerületi munkaközösség vezetőként is képviselte iskolánkat, fogta össze a kerület szakmai munkáját.

Kollégáival együttműködése kiváló. Nagy teherbírású, pontos és precíz. Mindenben számíthatunk rá, segítőkészsége határtalan. Ezt az iskolavezetésben szeptembertől igazgató helyettesi munkájában is tapasztalhatjuk.

Elismerésként örömmel adományozunk Csik-díjat Vincze Juditnak.”