Alsó tagozat

  Tisztelt Szülők!

   

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy miniszteri határozat alapján a veszélyhelyzetre való tekintettel a 2020/2021-es tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során a következőképpen járunk el a Közép-Budai Tankerületi Központ útmutatása alapján:

   

  A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermekük általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül intézzék, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen találnak meg.

   

  A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

   

  Az eügyintézésben kérjük a következő dokumentumokat elektronikusan feltölteni szíveskedjenek, az eredeti dokumentumok bemutatására a jelenlegi helyzetre tekintettel a 2020/21-es tanév első napján kerül sor:

   

  • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan 
  • Amennyiben a gyermek rendelkezik a Pedagógiai Szakszolgálat által kiállított szakvéleménnyel /BTMN, SNI/
  • A köznevelési típusú sportosztályba (1.a) jelentkezés esetén orvosi sportalkalmassági igazolás.

   

   

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2 első osztályt indítunk. Az 1.a (köznevelési típusú sport) országos beiskolázású, az 1. b (művészeti) osztályunk a körzetes beiskolázású. A körzetes iskolák listáját, minden intézmény honlapján, illetve a https://kir.hu/korzet oldalon találhatják meg.

   

   

   

   

  Beiratkozás az 1. a köznevelés típusú sportosztályba:

   

  Aki ebbe az osztályba szeretne jelentkezni / akár körzetes tanuló, akár körzeten kívüli/ a beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között teheti ezt meg.

  A járványhelyzetre való tekintettel idén, kivételesen nem tartunk sport alkalmassági felmérést. Túljelentkezés esetén 20/2012. (VIII.31.) 24§ (6-7.) EMMI rendelet alapján hozunk döntést.

  Beiratkozás az 1. b művészeti, körzetes beiskolázású osztályba:

   

  A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők írathatják be gyermeküket, akik számára:

  • iskolánk nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerint megjelölt körzetes általános iskola
  • iskolánk a gyermek számára kijelölt körzetes általános iskola.

  Azon szülők esetében, akik a gyermekük lakóhelye szerinti körzetes iskolába kívánják gyermeküket beíratni, nem kell a jelentkezést benyújtani, mert automatikusan felvételre kerülnek, nekik csak megerősíteni kell az automatikus felvételt.

  Minden olyan tanuló, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye szerinti körzetes általános iskolába.

   

  A sajátos nevelési igényű tanulók beiskolázása:

   

  A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020.május 15. 24:00 óra között azon gyermek beíratására van mód, aki számára a Szakértői Bizottságok iskolánkat jelölte ki. A beiratkozáshoz a kijelölést tartalmazó szakértői vélemény feltétlenül szükséges.

   

  Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Önök számára semmiképp nem megoldható, lehetőséget biztosítunk a személyes ügyintézésre is. Kérjük, hogy telefonon vagy emailben előre egyeztetett időpontban jelenjenek meg.Tájékoztatjuk, Önöket, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

   

  Bp., 2020. 03. 30.

                                                                                                              Polgár Anikó

                                                                                                            Intézményvezető

   

   

  Iskolánk körzete

   

  2020-2021-es tanévben induló osztályaink