Igazgatói dicséret

Igazgatói dicséretek a 2019-2020-as tanévben:

Urbán Katalin hét éve került iskolánkba napközis csoportvezetőként, nagyon hamar beilleszkedett az alsó tagozatba. Munkáját a pontosságra, együttműködésre való törekvés jellemzi. Csodálatos teremdekorációival, a folyosói „nagy alsós faliújság” rendhagyó- új ötleteivel elkápráztatta a tanulókat, szülőket és kollégákat egyaránt. Szakmai munkájában nagy előrelépést jelentett, hogy 2 éve osztályfőnökként is bebizonyíthatta, hogy magas szintű pedagógiai kultúráját, a szülőkkel kiválóan együttműködve nagyon erős osztályközösséget formált iskolai keretek között, a többnapos osztálykirándulások, a rengeteg külsős osztályprogramok, ünnepélyszervezések során is! Nyitott és előrelátó, aki alapos előkészítéssel, szakmai tudatossággal készül a foglalkozásokra és az óráira, a csodás március 15-i műsorra, melyet bár most kevesen láthattak, de jövőre majd mindenki megcsodálhat!  Az iskolában kollégáival is segítette, azzal, hogy a digitális, tanórán kívüli oktatás beköszöntével már az első nap „házi továbbképzés” keretében átadta az online classroom osztálytanítás alapjait! Így az alsó tagozaton „úttörőként, az online térben a szülőkkel maximálisan együttműködve” alkalmazta a modern digitális eszközöket, platformokat. Munkához való hozzáállása, munkabírása példás. Szakmai munkáját az újításra való törekvés mellett a határozottság, következetesség és nyugalom jellemzi. Tanítói munkája során türelmesen fejleszti tehetséges tanulóit, de a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekekre is külön figyelmet fordít.

Köszönjük egész éves kiemelkedő munkáját! Továbbra is számítunk ötleteire, türelmére és szervezőkészségére!

 

Giday Beatrix 2011. óta oszlopos tagja iskolánk tanári közösségének. Legyen szó díszítésről, vagy bármilyen iskolai rendezvényen való közreműködésről, mindig lehet rá számítani. Fáradhatatlanul, segítőkészen áll hozzá minden olyan kérés teljesítéséhez, ami az iskola életében, a közösség szempontjából előre mutató. A tavalyi tanévben közreműködésével – és persze nem utolsó sorban a 8. c szülői munkaközösségének segítőkész kreatív hozzáállása révén – újult meg, és vált otthonossá a tanári pihenőnk. Iskolánk első tehetséggondozó sport osztályának osztályfőnöksége is az ő nevéhez köthető. Osztályának sikeres teljesítmények elérésében „oroszlánrésze” volt. Az eredményesség fontos számára, ezért a tanulás és az élsport területén is sok segítséget, biztatást, támogatást kaptak tőle „fogadott gyerekei”.  Ő egy vérbeli pedagógus, osztályának tagjai tudják, hogy osztályfőnökük mindig ott áll mellettük, neveli őket, támaszt és szükség esetén vígaszt nyújt számukra. Odafigyel rájuk, és ami a legfontosabb, tiszta szívéből szereti őket. De ez a szeretet, és figyelem nemcsak az osztályában tanuló diákokra, hanem a többi diákra is kiterjed, akiket technika, biológia, természetismeret vagy etika, tantárgyakból tanít. A biológia tantárgy tanítása során is sikeres tanévet tudhat magáénak. Az 5.c és 6.c osztály tanulóival elindult az Országos Környezetismeret-Környezetvédelem csapatversenyen és bejutottak az országos döntőbe.

Kiemelkedő osztályfőnöki, és közösségi munkájáért köszönetet mondunk!

 

Lavicza Márk évek óta oszlopos tagja a napközis és a humán munkaközösségnek.

Napközis csoportjában mindig rend és fegyelem uralkodik. Következetes és határozott fellépésével elérte, hogy nem csak osztályának tanulói, hanem a más osztályokból érkezők is tisztelettel fordulnak felé. A napközis munka számára nem csak felügyeletet jelent, hanem szakmai segítséget is nyújt a házi feladatok elkészítéséhez. Ha jó idő van, délután együtt focizik a napközis diákokkal, ezzel is ösztönözve őket a mozgásra, és még egy-két cselt is elleshetnek tőle a szemfülesek. Humorával,  játékos feladataival (merthogy szóláncban is igen jó) a legkonokabb diákot is ráveszi a délutáni aktivitásra. Sokoldalúságát bizonyítja, hogy etikát, gazdasági ismereteket is tanított az évek folyamán gimnáziumi osztályokban is. A pedagóguspálya talán legmeghatározóbb korszaka, ha egy pedagógus osztályt kap, osztályfőnök lehet. Talán élete legnagyobb kihívásával került szembe, amikor megkapta első osztályát. Minden nap találkozott, találkozik megoldandó feladattal, problémával, konfliktussal, amelyek azonnali megoldást, reakciót követelnek. Szinte minden nap talál egy- egy gyermeket az osztályából az igazgatói iroda vagy a tanári előtt, akikkel hosszú beszélgetéseket kell folytatnia a helyes iskolai magatartás, házirend tartalmi elemei, tanulmányi feladatok, kötelességek tárgykörében. Rengeteg többletenergiát és -időt igényel részéről az osztály erős kézben tartása, felelősséggel jár, mert szinte minden pillanatban a gyerekek, a szülők és a kollégák rendelkezésére kell állnia. Nem beszélve arról, hogy telefonon is mindig elérhetőnek kell lennie. Egyfajta apapótló szerepet kell nyújtania, mintát, s nem mindegy, mit mutat akár órán, akár azon kívül. Nagy lelkesedésének köszönhetően az osztály teljes létszámban futotta le a Kaptatót, díszítgették osztályukat, sepregettek, takarítottak órák előtt és közben is. J Lelkesen lapátolták el a havat Márk bá’ vezetésével a legnagyobb hidegben is. Nagy sikerrel indultak az iskolai foci bajnokságon, hisz ofő’bának meg kellett mutatni, igyekeznek a nyomába érni. Ízig-vérig osztályfőnök, akinek minden gyerek sorsa külön szívügy és legjobb tudásával és elkötelezettségével mindent meg is tesz értük. Nevelőmunkájának alapját a gyermekszeretet, a felelősségérzet, szigor és a humor hatja át. Igazgatói dicséretben részesítjük az iskola legnehezebb osztályának főnökét!

 

 

Igazgatói dicséretek a 2018-2019-es tanévben:

Monori Mária 4. éve gazdagítja, színesíti tantestületünket. Eleinte visszafogottan vezette a rábízott gyerekcsoportokat. Csendesen, szemlélődve vette fel a mindennapok ritmusát.
Kezdettől fogva alapvető feladatnak tekinti a nyugodt környezet kialakítását. Fontosnak tartja a napirend időbeosztásának betartását, valamint azt, hogy a gyerekeknek minél több tartalmas szabadidős programot szervezzen.
Akik közvetlenül ismerik, tudják róla, hogy az önmagával szemben támasztott elvárása igen nagyfokú. A gyerekek felé mutatott határozottsága és empatikus hozzáállása jól megfér egymás mellett.

Következetes munkájának eredménye egy jól működő közösség lett, mely az igen nehéz helyzetek ellenére is meg tudta tartani értékeit. Kitartásának alapja a kötelességtudat.

Jellemzője, hogy feladatait a lehető legjobban igyekszik ellátni, folyamatosan készen áll a megújulásra. Kreatív és kezdeményező, aki az elmúlt években több továbbképzésen is részt vett.

Lendületes és lelkiismeretes pedagógus, aki szinte óramű pontossággal figyel a napirendre, annak betartására. Az elvállalt feladatokat körültekintően, nagy alapossággal látja el. A rábízott gyerekek nagyon szeretik.

 

Puskás Adrienn sok évvel ezelőtt jött iskolánkba dolgozni. Közvetlen munkatársai azt hitték, hogy egy fiatal pályakezdővel van dolguk. Pedig akkor már sok éve a pályán lévő tapasztalt pedagógust köszönthettek benne. Az évek folyamán sokszorosan bizonyította, hogy mind szakmailag, mind emberileg olyan kollégával bővült a tanári kar, aki nyeremény a diákok, munkatársak számára egyaránt. Nem lehet olyan feladatot kérni tőle, amit elutasítana. Munkája pontos, megbízhatóságához nem fér kétség. Minden nap ő az első, aki az épületbe lép. Szinte soha nem hiányzik. Ahol szükség van rá, mindig segít. Csendességével, visszafogottságával szinte eltűnik a tanári karban, de hiányát azonnal megéreznénk. Nem az ő hangjától zeng a folyosó, tettei, eredményei beszélnek helyette.

Az idei évzáró alkalmával is nagyon sok virág volt az asztalán. Nem csupán osztályoktól kapta, hanem diákok egyénileg keresték fel, hogy megbecsülésüket kifejezzék. Az egyik tanuló azzal a mondattal adta át a virágot: „Köszönöm, hogy a diákja lehetek.”

Mi pedig szeretnénk megköszönni, hogy a munkatársai lehetünk.

 

Leitner József 2008-ban érkezett az iskolánkba, testnevelő tanérként kezdett dolgozni nálunk. Nagyon hamar elfogadták a kollégák és a tanulók egyaránt. Öt éve mentor tanárként is dolgozik a Testnevelési Egyetemen. Egyénisége, gyermekszeretete, érdekes és lendületes óravezetése növelte a népszerűségét. Mindig nyugodt és kiegyensúlyozott természete, kreativitása, problémakezelése alkalmassá tette osztályfőnöki munkakör ellátására is, melyet már 5 éve gyakorol. Sajátságos humora, ahogy megtartja az egyensúlyt a „lazaság” és a „szigor” között nagyon jó osztályfőnökké tette. A tanulók problémáit látja, magáénak tekinti, és segíti Őket a megoldás megtalálásában. Diákjai nagyon tisztelik és szeretik. A „legvadócabb” gyerekeket is megszelídíti. Szép szóval, humorral hat rájuk. Tanulói nem csak iránta viselkednek tisztelettel, de megtanítja Őket a viselkedés alapvető szabályaira a felnőttekkel és a tanáraikkal szemben is. Osztályában jó tanítani, mindenben számíthatunk segítségére. Az idei tanévben a 9. B osztályt navigálta. Vezetése alatt a tanulók eljutottak a Madách Színházba, a Pesti Magyar Színházba, betekintést nyertek a Vígszínház kulisszatitkaiba. Tanulói a közösségszolgálat keretében segítették az asztalitenisz VB háttérmunkáját és részt vettek a női Vízilabda Világtornán is. Az iskolavezetőség kérésére az osztályából háromfős csapattal indultak a „Fedezd fel a II. kerületet” versenyen, amit megnyertek. Év végén 4 napos osztálykiránduláson, Balatonlellén jártak. Ezekből is látszik, hogy az osztálya tanulóit nagyon jól tudja motiválni, kérésére mindig van jelentkező.