Munkatársak

Iskolavezetés

Polgár Anikó

polgaraniko@csikferenc.hu

Polgár Anikó

Intézményvezető
Herczeghné Leitner Krisztina

leitnerkrisztina@csikferenc.hu

Herczeghné Leitner Krisztina

Intézményvezető helyettes (általános iskola); 7.a osztályfőnöke
Hőnig Anikó

honiganiko@csikferenc.hu

Hőnig Anikó

Intézményvezető helyettes (gimnázium)
Vincze Judit

vincze.judit@csikferenc.hu

Vincze Judit

Intézményvezető helyettes (felső tagozat, gimnázium)

Nevelő – oktató munkát segítők

Barek Krisztina

titkarsag@csikferenc.hu

Barek Krisztina

iskolatitkár
Fejes Lili

lili.fejes@gmail.com

Fejes Lili

pedagógia asszisztens
Jakab Ágnes

aagnes.jakab@gmail.com

Jakab Ágnes

szabadidőszervező
Kovács Dóra

kovacsdora@csikferenc.hu

Kovács Dóra

iskolatitkár
Nagy Viktória

viktorianagy09@gmail.com

Nagy Viktória

pedagógia asszisztens
Őze Ferenc

ozeferenc@csikf-bp.sulinet.hu

Őze Ferenc

rendszergazda
Pálvölgyi Krisztina

gazdasagi@csikferenc.hu

Pálvölgyi Krisztina

gazdasági ügyintéző
Tóth Gabriella

csikgazdasagi@csikferenc.hu

Tóth Gabriella

gazdasági ügyintéző

Pedagógusok

Balog Tamás Lászlóné

balogtamasne@csikf-bp.sulinet.hu

Balog Tamás Lászlóné

matematika, tanulásmódszertan
Bánovics Teréz

prucokteri@gmail.com

Bánovics Teréz

tanító
Csáki Zsuzsanna

csakizsuzsanna@csikf-bp.sulinet.hu

Csáki Zsuzsanna

matematika,
Csanki Éva

evacsanki@yahoo.com

Csanki Éva

német nyelv
Császár Katalin

kataneni.csik@gmail.com

Császár Katalin

1.a osztálytanító
Csintalan Mónika

csik.fejlesztok@yahoo.com

Csintalan Mónika

fejlesztőpedagógus
Csizmadia Attila

csizmadiaattila@csikf-bp.sulinet.hu

Csizmadia Attila

4.a osztálytanító
Csizmadia Bálint Béláné

gabineni123@gmail.com

Csizmadia Bálint Béláné

11.B osztályfőnöke, fizika, matematika, tanulásmódszertan
Deák Ferenc

f.deak4@gmail.com

Deák Ferenc

7.b osztályfőnöke, sportetika, sportpszichológia, testnevelés
Dobó Andrea

dobo_andi@yahoo.com

Dobó Andrea

7.c osztályfőnöke, biológia, földrajz, etika/hit-és erkölcstan, küzdelem és játék, sportegészségtan, sportetika, természetismeret
Faragó Zsófia

farago.zsofia77@gmail.com

Faragó Zsófia

angol nyelv
Farkasné Málinger Tünde

malingertunde@csikf-bp.sulinet.hu

Farkasné Málinger Tünde

ének-zene
Forgács Gábor

forgacsgabor@csikf-bp.sulinet.hu

Forgács Gábor

12.A osztályfőnöke, etika/hit-és erkölcstan, magyar nyelv-és irodalom, történelem
Fülep Gáborné

fulepgaborne@csikf-bp.sulinet.hu

Fülep Gáborné

9.B osztályfőnöke, fizika, matematika
Gábor Ágnes

gaboragi15@gmail.com

Gábor Ágnes

magyar nyelv-és irodalom, tánc és dráma
Giday Beatrix

gidaybea@gmail.com

Giday Beatrix

8.c osztályfőnöke, biológia, etika/hit-és erkölcstan, sportetika, természetismeret, technika és életvitel
Gurdon József

gurdonjozsef@csikf-bp.sulinet.hu

Gurdon József

10.A osztályfőnöke, fizika, matematika,
Hajdúné Kovács Ágnes

hajduagineni@gmail.com

Hajdúné Kovács Ágnes

1.b osztálytanító
Kalla Viktória

kallaviki.freestart@indamail.hu

Kalla Viktória

2.b osztálytanító
Kismárton Brigitta

kismarton.brigittacsik@gmail.com

Kismárton Brigitta

magyar nyelv-és irodalom,
Kiss Zsófia

k.zsofineni@gmail.com

Kiss Zsófia

tanító
Kovács Zsófia

Kovács Zsófia

tanító
Köteles Anna

annaneni.csik@gmail.com

Köteles Anna

2.a osztálytanító
Kullmann-né Juhász Edit

kullmannne@gmail.com

Kullmann-né Juhász Edit

spanyol nyelv
Kumpera Ferenc

kumpera_f@yahoo.com

Kumpera Ferenc

11.A osztályfőnöke, mozgóképkultúra és médiaismeret, művészetek
Lapos Ágnes

lapos.agnes@gmail.com

Lapos Ágnes

angol nyelv
Lavicza Márk

laviczamark@csikf-bp.sulinet.hu

Lavicza Márk

6.a osztályfőnöke, életvitel, küzdelem és játék, tanulásmódszertan, technika és életvitel
Leitner József

leitnerjozsef@freemail.hu

Leitner József

10.B osztályfőnöke, edzéselmélet, testnevelés
Lilienberg Zsuzsanna

zs.lilienberg@gmail.com

Lilienberg Zsuzsanna

5.c osztályfőnöke, testnevelés
Marosfalvi Judit

marosfalvi.judit@gmail.com

Marosfalvi Judit

tanító
Molnár Csaba Zoltán

molnarcsabazoltan@gmail.com

Molnár Csaba Zoltán

6.c osztályfőnöke, magyar nyelv-és irodalom, történelem
Molnárné Lukács Dorottya

emazso@freemail.hu

Molnárné Lukács Dorottya

hon-és népismeret, küzdelem és játék, magyar nyelv-és irodalom, történelem
Monori Mária

monory@freemail.hu

Monori Mária

tanító, mozgóképkultúra és médiaismeret
Morvai Tímea

morvai.timea014@gmail.com

Morvai Tímea

tanító, német nyelv
Nagy Adrienne

nagyadrienne@csikf-bp.sulinet.hu

Nagy Adrienne

8.b osztályfőnöke, német nyelv, német kommunikáció
Nagy Nikolett

nikolettnagy16@gmail.com

Nagy Nikolett

8.a osztályfőnöke, testnevelés
Papp Zita

csik.fejlesztok@yahoo.com

Papp Zita

fejlesztőpedagógus
Pisták Regina

pistakregina@gmail.com

Pisták Regina

5.b osztályfőnöke, angol nyelv, angol irodalom, hon-és népismeret, történelem
Pomozi Tekla

teki1374@gmail.com

Pomozi Tekla

német nyelv
Puskás Adrienn

adrienn.puskas1@gmail.com

Puskás Adrienn

angol nyelv
Puskásné Fekete Marianna

marianna.fekete@freemail.hu

Puskásné Fekete Marianna

tanító
Rusznyák Henriette

henimaci@gmail.com

Rusznyák Henriette

4.b osztálytanító
Sátor Attila

satorattila@csikf-bp.sulinet.hu

Sátor Attila

sport és szervezetei, testnevelés, testnevelés elmélet
Somhegyi Katalin

kata.somhegyi.csik@gmail.com

Somhegyi Katalin

magyar nyelv-és irodalom, művészetek, német nyelv
Somody Beáta

beatasomody@gmail.com

Somody Beáta

vizuális kultúra
Szabó Veronika

szveramatek@gmail.com

Szabó Veronika

matematika
Szentgyörgyvári Fanny Beáta

szfannybeata@gmail.com

Szentgyörgyvári Fanny Beáta

angol nyelv
Tényi Imre

focitoritanar@gmail.com

Tényi Imre

földrajz, hon-és népismeret, természetismeret, történelem
dr. Tomcsikné Császári Viktória Judit

drtomcsiknecsviktoria@gmail.com

dr. Tomcsikné Császári Viktória Judit

9.Ny osztályfőnöke, dráma, magyar nyelv- és irodalom
Tordayné Puruczki Adrienn

adapuruczki@gmail.com

Tordayné Puruczki Adrienn

5.a osztályfőnöke, etika, sportági ismeretek, testnevelés
Tóth Bence

totib92@gmail.com

Tóth Bence

biológia, kémia
Tóth Zoltán

tothzoltan@csikf-bp.sulinet.hu

Tóth Zoltán

informatika
Tremmel Anikó

tremmelani@gmail.com

Tremmel Anikó

etika/hit-és erkölcstan, hon-és népismeret, magyar nyelv-és irodalom, történelem
Urbán Katalin

urbankatalin62@gmail.com

Urbán Katalin

3.b osztálytanító
Vámosiné Vitáris Márta

v.v.martaneni@gmail.com

Vámosiné Vitáris Márta

3.a osztálytanító
Ványi Gabriella

gabriella.holz@gmail.com

Ványi Gabriella

5.b osztályfőnöke, etika/hit-és erkölcstan, német nyelv, német kommunikáció
Velkiné Vinczey Nóra

csikosnemet@gmail.com

Velkiné Vinczey Nóra

9.A osztályfőnöke, német nyelv, német kommunikáció
Verburgné Sebő Julianna

verburgnesebojulianna@csikf-bp.sulinet.hu

Verburgné Sebő Julianna

sporttörténet, testnevelés
Vida Bernadett

cyanistescyanus@gmail.com

Vida Bernadett

biológia, történelem
Viluth Vénusz

venusz.viluth@gmail.com

Viluth Vénusz

spanyol nyelv
 

Iskolai segítők

Bajominé Juhász Ágnes

bajominejuhaszagnes@csikf-bp.sulinet.hu

Bajominé Juhász Ágnes

védőnő
Baranyai Katalin

csik.baranyai@gmail.com szerda 7:45-15:30 péntek 7:45-14:30 Előzetes időpont egyeztetés szükséges.

Baranyai Katalin

iskolai pszichológus
Illés Ádám

Illés Ádám

karbantartó
Szalai-Demeter Réka

Szalai-Demeter Réka

logopédus, a FPSZ II. Kerületi Tagintézményének munkatársa
Kőrössy Ágnes

korossy.agnes@gmail.com

Kőrössy Ágnes

utazó gyógypedagógus
Stocker Andrea

stockerandi@gmail.com

Stocker Andrea

utazó gyógypedagógus
Szűcs Erzsébet

sz.bobi@gmail.com

Szűcs Erzsébet

utazó gyógypedagógus
Ramocsa Gábor

Ramocsa Gábor

gyógytestnevelő